Hvordan undgår jeg forhøjede radonværdier?

May 30, 2021

Er du bekymret over radonværdierne i dit hus? Så kan du med fordel læse med her.

Hvordan beskytter jeg mit hjem mod radon?

Der er mange tiltag du selv kan udføre for at forhindre kritiske radon niveauer i din og din families bolig. Radon siver som nævnt op gennem jordoverfladen fra undergrunden og vil således kunne trænge ind i dit hus via revner i husets fundament.

Hvis du vil være helt sikker på at de indtrængende mængder af radon er minimale, og at radon værdierne således holder sig på et acceptabelt niveau, bør du således først og fremmest sikre dig at gulv konstruktionen er tæt. Er din bolig forsynet med en kælder er dette relativt nemt.

Risikoen for forhøjede radon værdier i beboelsesrum i boliger som er forsynet med en kælder er samtidig forholdsvis lav. Men er husets fundament placeret direkte på jorden stiger risikoen – og derfor bør du, foruden at tætne gulvet, sørge for at boligen ofte luftes ud.

Det er også muligt at implementere en form for sug under gulvet som udligner den vakuum effekt en opvarmet bolig skaber. Forebyggende foranstaltninger kendt under fælles betegnelsen radon spærre kan blandt andet indebære et såkaldt passivt eller aktivt sug i form af et rør som føres under gulvet, gennem huset og over taget. Om suget er passivt eller aktivt afhænger af om det er forsynet med en motor eller om det er luft forskellen som skaber dynamikken.

Der ud over kan du med fordel installere et genvex anlæg som på økonomisk og klimavenlig manér sørger for at boligen bliver luftet ud på behørig vis uden at du behøver at lave gennemtræk hele tiden.

Få hjælp til måling af radon i din bolig

Hos RadonHuset kan du altid få kvalificeret rådgivning omkring radonsikring i boligen. Læs mere på RadonHuset.dk.